Mine træningsmetoder

IMG_4495-v5Hos Du og din HUND trænes der udelukkende efter princippet om positiv indlæring. Jeg bruger den træningsmetode, der kaldes ”belønningsbaseret” (kontra ”strafbaseret”). Der vil blive undervist i at bruge klikker i træningen.

Helt kort fortalt går klikkertræning ud på, at man med et markørsignal (f.eks. en “klikker” eller et “ja!”) signalerer helt præcist, når hunden udviser den ønskede adfærd. Det belønnes så umiddelbart efter med en godbid eller med yndlingslegetøjet. Ønsket adfærd belønnes, uønsket adfærd ignoreres. Hunden lærer således, at dens adfærd har nogle konsekvenser, og det vil påvirke dens adfærd efterfølgende. Hvis den er blevet belønnet for en bestemt adfærd, vil der være større sandsynlighed for, at den udviser adfærden igen. En adfærd, der ikke belønnes, vil over tid ophøre.

Lad ikke tanken om en klikker skræmme dig
– man kan godt klikkertræne uden en klikker

aIMG_4591-v2Jeg accepterer ingen irettesættelser på mine hold – hverken verbalt eller fysisk. Kursister, der råber, slår eller på anden er fysiske mod deres hunde, bliver bortvist og får ikke kursusgebyret refunderet.

Kontakt, leg, initiativ og selvkontrol er nøgleordene i min træning – hvis man ikke har lyst til at træne på den måde, skal man ikke træne hos mig ;-).

Jeg ønsker at optimere samarbejdet og forholdet mellem hund og ejer ud fra et princip om gensidig respekt. Et positivt samarbejde hund og fører imellem motiverer hunden til at deltage aktivt og frivilligt i sin egen indlæringsproces. På den måde skaber man et fundament for, at træningen er sjov og inspirerende for begge parter!

Teoriaften for alle, der ikke kender til klikkertræning
For at forstå idéen bag klikkertræning, de moderne indlæringsteorier og mine træningsmetoder, vil der inden holdstart blive afholdt en obligatorisk teoriaften for hvalpehold. Ved basishold (trin 1) for unghunde og voksne hunde (“lømmelhold”) vil teori indgå løbende i løbet af den praktiske træning.

Udendørs træning, små hold og god plads
Rent praktisk foregår træningen på en stor græsplæne. Ved gennemgang af øvelserne står kursisterne i en ring rundt om mig med god afstand til hinanden. Når øvelsen er forklaret, går de enkelte kursister med deres hunde lidt afsides og træner for sig selv. Jeg vil derefter komme rundt til de enkelte og sikre mig, at øvelsen er forstået, og at træningen er på rette spor. I vinterhalvåret søger vi fra tid til anden ind i en lade, hvor vi står tæt, men i det mindste i læ.

Vi ønsker at lære hunden, at det er dens egen adfærd,
der er adgangsbilletten til belønningerne.

IMG_4883