Schweissspor

schweiss-mia-og-molly-web-og-tilskaaret

Mia Rasmussen og Molly

Målgruppe: Der kræves ingen forudsætninger. Alle hunde kan deltage uanset race og alder. Der vil være god afstand til de andre hunde. Din hund skal kunne ligge i bilen en del af tiden.
Kursus: 3 x 2 timers træning med indlagt teori samt adgang til en lukket facebook-gruppe, hvor man som kursist kan dele oplevelser, sparre og spørge. Der vil max. være 6 kursister på holdet.
Sted: Træning vil foregå i Ballerup-området og vil blive oplyst inden kursusstart. Kursisterne vil samtidig modtage mere praktisk information.

Pris: Kr. 1.100,- inkl. moms og inkl. 3 klove og klovvand

Tilmelding (her kan du se aktuelle hold med træningsdatoer)

Sportræning – lær din hund at gå schweissspor
Jeg har flere gange fået forespørgsler på kurser i schweissspor, og det glæder mig nu at kunne udbyde denne form for sportræning.

Underviser vil være Mia Rasmussen, som selv har to labradorer af jagtlinjer – Molly og Selma. Mia har trænet schweiss i 3 år og er meget ambitiøs og dedikeret i sin træning. Mia har gået til flere prøver – Molly har 1. præmieringer på 400 meter/3 timer gammelt spor samt 400 meter/20 timer. Selma har fået en 1. præmiering på 400 meter/3 timer, hvor næste mål er 400 meter/20 timer.

Mias baggrund er som følger:

  • 2 x ½ års træning med en registreret schweisshundefører
  • 5 dages sporcamp i Sverige (Pia Rix og Johnny Bastian)
  • 2 moduler/heldagskurser i sporing på hårdt underlag (sportræning.dk)
  • Heldagskursus i sporlægning (sportræning.dk)
  • Sporhold i Dansk Retriever Klub

Mia har arbejdet koncentreret med sporing på hårdt underlag som startindlæring.

Mia træner og konkurrerer endvidere i HTM/Freestyle, Nose Work samt rally og er uddannet DKK dommer i to førstnævnte discipliner. Mia har trænet på utallige hold hos Du og din HUND og arbejder udelukkende efter positive metoder. Mia er rallyinstruktør, er ved at afslutte en uddannelse som hundeinstruktør hos Canis og er endvidere i gang med en instruktøruddannelse via Dansk Retriever Klub.

Hvad er schweiss?
”Schweiss” er det tyske ord for vildtblod. I dansk jægersprog bruges det blandt andet om blod fra hjortevildt, og det har givet navn til schweisshundene, der er optrænet til at opspore anskudt eller påkørt hjortevildt. I Danmark har vi et schweissregister, hvor de frivillige, registrerede schweisshundeførere, der står til rådighed for eftersøgninger af anskudt eller påkørt vildt, er opført. En schweisshund er den registrerede schweisshundeførers hund, der er specialuddannet til at opspore såret hjortevildt. Man får altså IKKE en schweisshund, fordi man træner schweissspor.

Derfor kunne man måske argumentere for, at det burde hedde vildtspor i stedet for schweissspor, når vi træner på hobbyplan – uanset om vi træner “for sjov” eller mere målrettet med prøver for øje.

Uanset om vi kalder det for vildtspor eller schweissspor, så lærer vi hunden at følge et spor lagt med klov og/eller blod fra klovbærende vildt, altså en af hjortearterne. Typisk bruges rådyr, dådyr eller krondyr.

Grundmodulet
På grundmodulet starter vi med at gå spor på asfalt, og hvis hundene er klar til det, vil vi gå på græs den sidste gang. Dette gør vi for at få den bedst mulige indlæring hos både hund og fører, og når grundtræningen er på plads hos begge, vil det gøre overgangen til at gå spor i skoven langt nemmere.

På grundmodulet bruger vi ikke blod, men udelukkende klov og “klovvand”. “Klovvand” er det vand, som kloven har ligget i blød i, og som vi bruger til udlægning af sporet sammen med kloven, som vi trækker i en snor. Begge dele er inkluderet i kursusgebyret og udleveres på kurset.

Grundmodulet kræver ikke ret meget udstyr. Det eneste, du skal medbringe, er en sele til din hund, en lang line (5-10 meter – kan udmærket være en tørresnor første gang), dækken til tiden i bilen, handsker (evt. arbejdshandsker med gummibelægning/inderside fra Silvan/Bauhaus) og eventuelt en pandelampe. Kurset vil indeholde både teori og praktisk træning. Lad være med at investere i udstyr inden første træning. Mia vil gennemgå og vise det udstyr, der egner sig bedst til schweissspor.